Serwis nitownicy AVDEL 74200

Serwis nitownicy

Należy wykonywać regularne serwisowanie nitownicy i dokładne kontrole raz do roku lub co 500 000 cykli w zależności od tego, co nastąpi szybciej. Można wykonywać serwis samemu lub w jednym z wykwalifikowanych serwisów.

Codzienny

  • Codziennie, przed użyciem lub przy pierwszym oddaniu do eksploatacji, wlać kilka kropel czystego, lekkiego oleju smarującego do wlotu powietrza narzędzia, jeśli do zasilania powietrzem nie jest podłączone żadne smarowanie. Jeśli narzędzie jest w ciągłym użyciu, należy odłączyć przewód od głównego zasilania powietrzem i smarować narzędzie co trzy godziny.
  • Sprawdzić pod kątem występowania wycieków. Uszkodzone złącza i przewody powinny być wymieniane na nowe.
  • Jeśli nie ma filtra na regulatorze ciśnienia, należy odpowietrzyć przewód, aby go oczyścić z osadów lub wody przed podłączeniem
    do narzędzia zasilania pneumatycznego.
  • Sprawdzić, czy zespół noska jest prawidłowy.
  • Sprawdzić, czy skok narzędzia jest odpowiedni do osadzania wybranych wkładek.
  • Skontrolować nitonakrętkę w zespole noska pod kątem zużycia lub uszkodzenia. Jeśli występuje, wymienić.

Raz w tygodniu

  • Sprawdzić przewody i złączki pod kątem wycieków oleju i nieszczelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *