Serwis nitownicy ProSert XTN20

Serwisowanie narzędzia XTN20

Przeszkolony personel musi przeprowadzać regularne serwisowanie, a szczegółowy przegląd należy
przeprowadzać raz na rok lub co 500 000 tys. cykli, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.

Czyszczenie i konserwacja

ODŁĄCZYĆ DOPŁYW POWIETRZA
Zespoły noska należy serwisować w odstępach tygodniowych lub co 5 000 cykli.
PRZESTROGA – Wydmuchiwać kurz i pył z obudowy głównej suchym powietrzem, kiedy tylko zauważy się
nagromadzenie kurzu wewnątrz i wokół otworów wentylacyjnych, w miejscu gdzie siłownik hydrauliczny łączy się
z plastikowym zespołem uchwytu. Należy nosić odpowiednią ochronę oczu i zatwierdzoną maskę przeciwpyłową
podczas tej procedury.
PRZESTROGA – Nigdy nie wolno używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków chemicznych
do czyszczenia części narzędzia niewykonanych z metalu. Takie środki chemiczne mogą osłabić materiał, z jakiego
wykonano te części.

 • Odłączyć dopływ powietrza
 • Zdemontować kompletny zespół noska
 • Wszelkie zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać na nowe.
 • Ze szczególną uwagą sprawdzać zużycie trzpienia.
 • Zmontować zgodnie z instrukcją montażu dla ProSert XTN20

Codzienny serwis nitownicy

 • Sprawdzić, czy nie ma wycieków powietrza. W razie uszkodzenia węże i złączki należy wymienić na nowe.
 • Sprawdzić, czy zespół noska jest poprawny i poprawnie zamocowany.
 • Sprawdzić, czy skok narzędzia jest odpowiedni do mocowania wybranej nitonakrętki.
 • Sprawdzić trzpień 1 w zespole noska pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
  W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zużycia, wymienić.

Cotygodniowy serwis nitownicy

 • Sprawdzić pod kątem występowania wycieków oleju i powietrza przez wąż doprowadzania powietrza,
  złączki i narzędzie.
 • Położywszy narzędzie poziomo, otworzyć korek wlewu oleju i sprawdzić poziom oleju. Jeśli jest niski,
  napełnić ponownie układ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *