HUCK

Huck® Producent znanych na świecie specjalistycznych łączników oraz sprzętu niezbędnego do wykonania połączeń. Firma jest jednym z liderów w
dziedzinie technologii trwałych nieluzujących połączeń.